VILKÅR FOR PERSONDATABESKYTTELSE

Formålet med denne procedure:

Laboratoires THEA respekterer personlige oplysninger fra hjemmesidens brugere i henhold til de love, som beskytter dine persondata (især den europæiske forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og fri udveksling af sådanne data, også lov nr. 2018-493 af 20. juni 2018 om beskyttelse af persondata).

Laboratoires THEA har indført denne procedure for at informere dig om hjemmesidens praksis i forbindelse med indsamling, brug og offentliggørelse af de persondata, som du måtte give om dig selv, når du besøger vores hjemmeside.

Du bedes sørge for, at du er fuldt indforstået med denne politik for persondatabeskyttelse, inden du bruger eller giver oplysninger på hjemmesiden.

Når du går ind på hjemmesiden, giver du din accept og er indforstået med vilkårene og betingelser i denne politik om persondatabeskyttelse.

Oplysninger, som frivilligt er givet af brugerne:

Oplysningerne om persondata udgør alle de oplysninger, som tillader os at kontakte dig eller at identificere dig.

Oplysninger om persondata er nødvendige for at få gavn af de oplysninger, som vises, og for at modtage yderligere oplysninger om hjemmesiden.

Når du tilgår et værktøj eller en interaktiv tjeneste, bliver du anmodet om frivilligt at opgive de anmodede oplysninger.

Vi vil bruge dine personlige oplysninger i henhold til denne politik for persondatabeskyttelse.

Brug og offentliggørelse af dine persondata:

Hvis du opgiver personlige oplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre personlige oplysninger, indvilliger du i, at vi må kontakte dig for at besvare din anmodning, og hvis det er nødvendigt give services eller oplysninger, som vi tror kan være af interesse for dig (“tildelt formål”). Du kan dog når som helst frasige dig denne service.

Enhver form for persondata, som opgives, vil blive brugt af Laboratoires THEA i henhold til det “tildelte formål”.

Oplysningernes sikkerhed og kvalitet:

Der træffes sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata, som afgives på denne hjemmeside og anvendes i overensstemmelse med politikken for persondatabeskyttelse.

Ud over tekniske beskyttelser anvender vi også fysiske kontroller og procedurer for at beskytte dine persondata.

Desværre kan vi ikke garantere fuld sikkerhed i de tilfælde, hvor tredjeparter forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger eller opfange overførsler over internettet.

Registrering på webserveren og IP-adresser:

Hjemmesiden fører kontrol med dine brugerdata såsom din kildeadresse, også datoen og tidspunktet for besøget på hjemmesiden (dvs. din IP-adresse, dit domænes navn), den henvisende hjemmeside (hvis, der er en), og andre indstillinger (fx søgekriterier) indeholdt i din URL (internetadresse).

Vi anvender disse data til at få en større forståelse af hvad, og for at afgøre hvilke dele af hjemmesiden, brugerne foretrækker (fx ud fra antallet af besøg på disse sider).

Disse oplysninger, som lægges i en arkivmappe, bruges af Laboratoires THEA til statistiske rapporter.

Anvendelse af loven:

Vi kan være nødt til at offentliggøre persondata til de retshåndhævende myndigheder, til domstole eller tilsynsmyndigheder. Laboratoires THEA vil samarbejde og imødekomme sådanne anmodninger i henhold til loven og vil træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at rekvirenten forstår den følsomme natur af de persondata, han/hun måtte modtage.

Hermed forbeholder vil os udtrykkeligt ret til at samarbejde med de retshåndhævende myndigheder.

Indsigt, rettelse og andre oplysninger:

Du har ret til indsigt, rettelse og sletning af dine persondata ved at sende en e-mail til privacy.nordic@theapharma.com eller til Laboratoires Thea, Legal Department, 12 rue Blériot, Z.I. du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand.

Hvis du ønsker at slette din konto fra vores databaser, eller hvis du ikke ønsker at modtage mere information fra os, eller har brug for mere information om databeskyttelsespolitikken, bedes du sende os en e-mail til privacy.nordic@theapharma.com eller til Laboratoires Thea, Legal Department, 12 rue Louis Blériot, Z.I du Brézet, 63100, Clermont-Ferrand.